Как да направим архив на данните на iPhone / iPad / iPod Touch

Уважеми Apple потребители,

 

По време на диагностиката на вашето устройство в сервиза е възможно да се наложи то да бъде приведено към фабрични настройки и системния му софтуер да бъде обновен. По тази причина, а и защото винаги добре да имате архив на важната за вас информация преди да донесете устройстовото си за сервиз е препоръчително да имате направен бекъп.

 

Ето как можете да направите това.

Първо изберете метод на архив - в iCloud или локално през iTunes.

Как да направим архив в iCloud.

1. Свържете устройството си с Wi-Fi мрежа.
2. Навигирайте в Settings -> [Вашето име] -> iCloud.

 

3. Навигирайте до iCloud Backup.
4. Натиснете Backup Now.

 

От тук можете да следите прогреса на архива, както и да проверите кога е последният успешен архив.

*Забележка: Важно е да сте сигурни, че имате достатъчно свободно пространство в iCloud, за да направите архив. При нужда може да се абонирате за допълнителен пакет.

Как да направим архив през iTunes.

Уверете се, че имате инсталирана актуалната версия на iTunes. Може да бъде изтеглена безплатно от следния линк: https://www.apple.com/bg/itunes/download/
Отворете iTunes и свържете Вашето устройство към компютъра с USB кабел.
Ако телефонът Ви изиска да въведете Вашият passcode или да изберете опцията Trust This Computer - следвайте инструкциите на екрана.
Когато устройството Ви се разпознае от iTunes, изберете го.
5.   Изберете опцията Backup Now. iTunes ще направи архив, като ще можете да видите информация за последния успешен архив.
Забележка: Ако желаете да бъде архивирани данните от Health и Activity приложенията, е необходимо да изберете опцията Encrypt iPhone Backup. Запоменете паролата, която поставяте, защото ще Ви бъде необходима да възстановите данните си обратно на устройството.

 

Уважеми Apple потребители,

 

По време на диагностиката на вашето устройство в сервиза е възможно да се наложи то да бъде приведено към фабрични настройки и системния му софтуер да бъде обновен. По тази причина, а и защото винаги добре да имате архив на важната за вас информация преди да донесете устройстовото си за сервиз е препоръчително да имате направен бекъп.

 

Ето как можете да направите това.

Първо изберете метод на архив - в iCloud или локално през iTunes.

Как да направим архив в iCloud.

1. Свържете устройството си с Wi-Fi мрежа.
2. Навигирайте в Settings -> [Вашето име] -> iCloud.

 

3. Навигирайте до iCloud Backup.
4. Натиснете Backup Now.

 

От тук можете да следите прогреса на архива, както и да проверите кога е последният успешен архив.

*Забележка: Важно е да сте сигурни, че имате достатъчно свободно пространство в iCloud, за да направите архив. При нужда може да се абонирате за допълнителен пакет.

Как да направим архив през iTunes.

Уверете се, че имате инсталирана актуалната версия на iTunes. Може да бъде изтеглена безплатно от следния линк: https://www.apple.com/bg/itunes/download/
Отворете iTunes и свържете Вашето устройство към компютъра с USB кабел.
Ако телефонът Ви изиска да въведете Вашият passcode или да изберете опцията Trust This Computer - следвайте инструкциите на екрана.
Когато устройството Ви се разпознае от iTunes, изберете го.
5.   Изберете опцията Backup Now. iTunes ще направи архив, като ще можете да видите информация за последния успешен архив.
Забележка: Ако желаете да бъде архивирани данните от Health и Activity приложенията, е необходимо да изберете опцията Encrypt iPhone Backup. Запоменете паролата, която поставяте, защото ще Ви бъде необходима да възстановите данните си обратно на устройството.

 

Уважеми Apple потребители,

 

По време на диагностиката на вашето устройство в сервиза е възможно да се наложи то да бъде приведено към фабрични настройки и системния му софтуер да бъде обновен. По тази причина, а и защото винаги добре да имате архив на важната за вас информация преди да донесете устройстовото си за сервиз е препоръчително да имате направен бекъп.

 

Ето как можете да направите това.

Първо изберете метод на архив - в iCloud или локално през iTunes.

Как да направим архив в iCloud.

1. Свържете устройството си с Wi-Fi мрежа.
2. Навигирайте в Settings -> [Вашето име] -> iCloud.

 

3. Навигирайте до iCloud Backup.
4. Натиснете Backup Now.

 

От тук можете да следите прогреса на архива, както и да проверите кога е последният успешен архив.

*Забележка: Важно е да сте сигурни, че имате достатъчно свободно пространство в iCloud, за да направите архив. При нужда може да се абонирате за допълнителен пакет.

Как да направим архив през iTunes.

Уверете се, че имате инсталирана актуалната версия на iTunes. Може да бъде изтеглена безплатно от следния линк: https://www.apple.com/bg/itunes/download/
Отворете iTunes и свържете Вашето устройство към компютъра с USB кабел.
Ако телефонът Ви изиска да въведете Вашият passcode или да изберете опцията Trust This Computer - следвайте инструкциите на екрана.
Когато устройството Ви се разпознае от iTunes, изберете го.
5.   Изберете опцията Backup Now. iTunes ще направи архив, като ще можете да видите информация за последния успешен архив.
Забележка: Ако желаете да бъде архивирани данните от Health и Activity приложенията, е необходимо да изберете опцията Encrypt iPhone Backup. Запоменете паролата, която поставяте, защото ще Ви бъде необходима да възстановите данните си обратно на устройството.

 

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon

Address: Bulgaria, Sofia 1797, 5 Lachezar Stanchev Str., Sopharma Business Center, Shopping center, 2nd floor

Working Hours:

Monday - Friday

09:00 AM - 06:00 PM

Saturday

10:00 AM - 04:00 PM

Service and Sales: +359 89 5214860‬

© 2023 by ITG. Proudly created with Wix.com